Pályázatok


IMSc Szakdolgozat-pályázat

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar az 1/2020. sz. Dékáni utasítás alapján pályázatot hirdet a szakdolgozatukat 2020 januárjában eredményesen megvédő, az IMSc programban résztvevő hallgatók számára.

A pályázat célja:

A pályázat célja IMSc pontok szerzése a BSc képzés 7. szemeszterében, szakdolgozat alapján.

A pályázat feltételei:

Pályázhatnak a kari IMSc programban a 2019/20. tanév őszi és tavaszi félévében is résztvevő hallgatók, azaz akik 2020 januárjában alapképzésen diplomát szereztek, és a 2019/20. tanév tavaszi félévében az IMSc programban megkezdik mesterképzésüket.

A pályázat elbírálása:

A pályázóknak szakdolgozatukat egy konferencián 15 perces előadásban kell ismertetniök. Az előadás megegyezhet a szakdolgozat-védésre készített prezentációval, de új előadás is készíthető. A konferencia időpontját később hirdetjük meg.
A pályázatokat a Kar által felkért, vezető oktatókból álló szakértő bizottság értékeli.
A pályázatokra a dolgozatok és az összefoglalók színvonala, továbbá a konferencián nyújtott teljesítmény alapján 0...150 IMSc pont kapható.

A pályázat tartalma:

  1. A kitöltött jelentkezési lap, amely innen letölthető.
  2. A szakdolgozat 3-4 oldal terjedelmű bővített összefoglalója (extended abstract), amely tartalmazza a kitűzött feladat és az elért eredmények tömör összefoglalását, de bemutatja a megoldás folyamatát is. Az összefoglaló ábrákat, képleteket és irodalomjegyzéket is tartalmazhat, de további anyagok csatolására nincs lehetőség. (A teljes dolgozatot a bizottság a Diplomaterv portálról tölti le, benyújtására nincs szükség.)

A pályázat benyújtása:

A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a bővített összefoglalót egyetlen pdf file-ba összefűzve kell beküldeni az

imsc@vik-dh.bme.hu

címre.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. február 12.


IMSc önállólabor-pályázat

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar az 1/2020. sz. Dékáni utasítás alapján pályázatot hirdet a mesterképzés Önálló laboratórium 1. és 2. tantárgyát a 2018/19. tanév 2. és a 2019/20. tanév 1. félévében teljesített, az IMSc programban résztvevő hallgatók számára.

A pályázat célja:

A pályázat célja IMSc pontok szerzése a mesterképzés 2. szemeszterében, önálló laboratóriumi munka alapján.

A pályázat feltételei:

Pályázhatnak a kari IMSc programban a 2018/19. tanév 2. és a 2019/20. tanév 1. félévében is résztvevő, mesterképzésük 1. és 2. félévét teljesített hallgatók.

A pályázat elbírálása:

A pályázóknak önálló laboratóriumi munkájukat egy konferencián 15 perces előadásban kell ismertetniök. A konferencia időpontját később hirdetjük meg.
A pályázatokat a Kar által felkért, vezető oktatókból álló szakértő bizottság értékeli.
A pályázatokra a dolgozatok és az összefoglalók színvonala, továbbá a konferencián nyújtott teljesítmény alapján 0...150 IMSc pont kapható.

A pályázat tartalma:

  1. A kitöltött jelentkezési lap, amely innen letölthető.
  2. Az önálló laboratóriumi dokumentáció 3-4 oldal terjedelmű bővített összefoglalója (extended abstract), amely tartalmazza a kitűzött feladat és az elért eredmények tömör összefoglalását, de bemutatja a megoldás folyamatát is. Az összefoglaló ábrákat, képleteket és irodalomjegyzéket is tartalmazhat.
  3. Az önálló laboratóriumi dokumentáció.
  4. További file-ok csatolására (programlista stb.) nincs lehetőség.

A pályázat benyújtása:

A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a dokumentációkat egyetlen pdf file-ba összefűzve kell beküldeni az

imsc@vik-dh.bme.hu

címre.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. február 12.