Pályázatok


IMSc Szakdolgozat-pályázat

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar az 1/2020. sz. Dékáni utasítás alapján pályázatot hirdet a szakdolgozatukat 2024 januárjában eredményesen megvédő, az IMSc programban résztvevő hallgatók számára.

A pályázat célja:

A pályázat célja IMSc pontok szerzése a BSc képzés 7. szemeszterében, szakdolgozat alapján.

A pályázat feltételei:

Pályázhatnak a kari IMSc programban a 2023/24. tanév őszi és tavaszi félévében is résztvevő hallgatók, azaz akik 2024 januárjában alapképzésen diplomát szereztek, és a 2023/24. tanév tavaszi félévében az IMSc programban megkezdik mesterképzésüket.

A pályázat elbírálása:

A pályázóknak szakdolgozatukat egy konferencián 15 perces előadásban kell ismertetniök. Az előadás megegyezhet a szakdolgozat-védésre készített prezentációval, de új előadás is készíthető. A konferenciára várhatóan 2024. február 5 – 9. között kerül sor, a pontos időpontot később hirdetjük meg.
A pályázatokat a Kar által felkért, vezető oktatókból álló szakértő bizottság értékeli.
A pályázatokra a dolgozatok és az összefoglalók színvonala, továbbá a konferencián nyújtott teljesítmény alapján 0...100 IMSc pont kapható.

A bírálat szempontjai:

A dolgozatokat és az előadásokat a tudományos diákköri (TDK) konferencián alkalmazott szempontok szerint pontozzuk, a szakdolgozat és a TDK-dolgozat közötti különbségek értelemszerű figyelembevételével. A főbb szempontok:

 • A dolgozat szerkesztése, stílusa
 • Hivatkozások, irodalom feldolgozása
 • Tématerület fontossága, aktualitása
 • Újdonságtartalom és kontribúció
 • Technikai helyesség és színvonal
 • Az eredmények értékelése
 • A prezentáció szerkesztése, stílusa
 • Vitakészség

A pályázat tartalma:

 1. A kitöltött jelentkezési lap, amely innen letölthető.
 2. A szakdolgozat 3-4 oldal terjedelmű bővített összefoglalója (extended abstract), amely tartalmazza a kitűzött feladat és az elért eredmények tömör összefoglalását, de bemutatja a megoldás folyamatát is. Az összefoglaló ábrákat, képleteket és irodalomjegyzéket is tartalmazhat, de további anyagok csatolására nincs lehetőség. (A teljes dolgozatot a bizottság a Diplomaterv portálról tölti le, benyújtására nincs szükség.)

A pályázat benyújtása:

A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a bővített összefoglalót egyetlen pdf file-ba összefűzve kell beküldeni az

imsc@vik.bme.hu

címre.

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. január 28.


IMSc önállólabor-pályázat

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar a 3/2020. sz. Dékáni utasítás alapján pályázatot hirdet a mesterképzés Önálló laboratórium tantárgyát a 2022/23. tanév 2. félévében teljesített, az IMSc programban résztvevő hallgatók számára.

A pályázat célja:

A pályázat célja IMSc pontok szerzése az alapképzés 6. szemeszterében, önálló laboratóriumi munka alapján.

A pályázat feltételei:

Pályázhatnak a kari IMSc programban a 2022/23. tanév 2. félévében résztvevő hallgatók.

A pályázat elbírálása:

A pályázóknak önálló laboratóriumi munkájukat egy konferencián 15 perces előadásban kell ismertetniök. A konferencia várható időpontja 2023. július 10 - 14.
A pályázatokat a Kar által felkért, vezető oktatókból álló szakértő bizottság értékeli.
A pályázatokra a dolgozatok és az összefoglalók színvonala, továbbá a konferencián nyújtott teljesítmény alapján 0...25 IMSc pont kapható.

A bírálat szempontjai:

A dokumentációkat és az előadásokat a tudományos diákköri (TDK) konferencián alkalmazott szempontok szerint pontozzuk, az önálló laboratóriumi munka és a TDK közötti különbségek értelemszerű figyelembevételével. A főbb szempontok:

 • A dokumentáció szerkesztése, stílusa
 • Hivatkozások, irodalom feldolgozása
 • Tématerület fontossága, aktualitása
 • Újdonságtartalom és kontribúció
 • Technikai helyesség és színvonal
 • Az eredmények értékelése
 • A prezentáció szerkesztése, stílusa
 • Vitakészség

A pályázat tartalma:

 1. A kitöltött jelentkezési lap, amely innen letölthető.
 2. Az önálló laboratóriumi dokumentáció 3-4 oldal terjedelmű bővített összefoglalója (extended abstract), amely tartalmazza a kitűzött feladat és az elért eredmények tömör összefoglalását, de bemutatja a megoldás folyamatát is. Az összefoglaló ábrákat, képleteket és irodalomjegyzéket is tartalmazhat.
 3. Az önálló laboratóriumi dokumentáció.
 4. További file-ok csatolására (programlista stb.) nincs lehetőség.

A pályázat benyújtása:

A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a dokumentációkat egyetlen pdf file-ba összefűzve kell beküldeni az

imsc@vik.bme.hu

címre. Kérjük, hogy pdf konverziót úgy végezzék el, hogy a jelentkezési lapon megadott adatok szöveges formában másolhatók maradjanak.

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. június 30.


IMSc Szakdolgozat-pályázat

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar az 1/2020. sz. Dékáni utasítás alapján pályázatot hirdet a szakdolgozatukat 2023 januárjában eredményesen megvédő, az IMSc programban résztvevő hallgatók számára.

A pályázat célja:

A pályázat célja IMSc pontok szerzése a BSc képzés 7. szemeszterében, szakdolgozat alapján.

A pályázat feltételei:

Pályázhatnak a kari IMSc programban a 2022/23. tanév őszi és tavaszi félévében is résztvevő hallgatók, azaz akik 2023 januárjában alapképzésen diplomát szereztek, és a 2022/23. tanév tavaszi félévében az IMSc programban megkezdik mesterképzésüket.

A pályázat elbírálása:

A pályázóknak szakdolgozatukat egy konferencián 15 perces előadásban kell ismertetniök. Az előadás megegyezhet a szakdolgozat-védésre készített prezentációval, de új előadás is készíthető. A konferenciára várhatóan 2023. február 13 – 17. között kerül sor, a pontos időpontot később hirdetjük meg.
A pályázatokat a Kar által felkért, vezető oktatókból álló szakértő bizottság értékeli.
A pályázatokra a dolgozatok és az összefoglalók színvonala, továbbá a konferencián nyújtott teljesítmény alapján 0...100 IMSc pont kapható.

A bírálat szempontjai:

A dolgozatokat és az előadásokat a tudományos diákköri (TDK) konferencián alkalmazott szempontok szerint pontozzuk, a szakdolgozat és a TDK-dolgozat közötti különbségek értelemszerű figyelembevételével. A főbb szempontok:

 • A dolgozat szerkesztése, stílusa
 • Hivatkozások, irodalom feldolgozása
 • Tématerület fontossága, aktualitása
 • Újdonságtartalom és kontribúció
 • Technikai helyesség és színvonal
 • Az eredmények értékelése
 • A prezentáció szerkesztése, stílusa
 • Vitakészség

A pályázat tartalma:

 1. A kitöltött jelentkezési lap, amely innen letölthető.
 2. A szakdolgozat 3-4 oldal terjedelmű bővített összefoglalója (extended abstract), amely tartalmazza a kitűzött feladat és az elért eredmények tömör összefoglalását, de bemutatja a megoldás folyamatát is. Az összefoglaló ábrákat, képleteket és irodalomjegyzéket is tartalmazhat, de további anyagok csatolására nincs lehetőség. (A teljes dolgozatot a bizottság a Diplomaterv portálról tölti le, benyújtására nincs szükség.)

A pályázat benyújtása:

A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a bővített összefoglalót egyetlen pdf file-ba összefűzve kell beküldeni az

imsc@vik.bme.hu

címre.

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. február 5.


IMSc önállólabor-pályázat

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar a 3/2020. sz. Dékáni utasítás alapján pályázatot hirdet a mesterképzés Önálló laboratórium tantárgyát a 2021/22. tanév 2. félévében teljesített, az IMSc programban résztvevő hallgatók számára.

A pályázat célja:

A pályázat célja IMSc pontok szerzése az alapképzés 6. szemeszterében, önálló laboratóriumi munka alapján.

A pályázat feltételei:

Pályázhatnak a kari IMSc programban a 2021/22. tanév 2. félévében résztvevő hallgatók.

A pályázat elbírálása:

A pályázóknak önálló laboratóriumi munkájukat egy konferencián 15 perces előadásban kell ismertetniök. A konferencia várható időpontja 2022. június 28 - július 1.
A pályázatokat a Kar által felkért, vezető oktatókból álló szakértő bizottság értékeli.
A pályázatokra a dolgozatok és az összefoglalók színvonala, továbbá a konferencián nyújtott teljesítmény alapján 0...25 IMSc pont kapható.

A bírálat szempontjai:

A dokumentációkat és az előadásokat a tudományos diákköri (TDK) konferencián alkalmazott szempontok szerint pontozzuk, az önálló laboratóriumi munka és a TDK közötti különbségek értelemszerű figyelembevételével. A főbb szempontok:

 • A dokumentáció szerkesztése, stílusa
 • Hivatkozások, irodalom feldolgozása
 • Tématerület fontossága, aktualitása
 • Újdonságtartalom és kontribúció
 • Technikai helyesség és színvonal
 • Az eredmények értékelése
 • A prezentáció szerkesztése, stílusa
 • Vitakészség

A pályázat tartalma:

 1. A kitöltött jelentkezési lap, amely innen letölthető.
 2. Az önálló laboratóriumi dokumentáció 3-4 oldal terjedelmű bővített összefoglalója (extended abstract), amely tartalmazza a kitűzött feladat és az elért eredmények tömör összefoglalását, de bemutatja a megoldás folyamatát is. Az összefoglaló ábrákat, képleteket és irodalomjegyzéket is tartalmazhat.
 3. Az önálló laboratóriumi dokumentáció.
 4. További file-ok csatolására (programlista stb.) nincs lehetőség.

A pályázat benyújtása:

A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a dokumentációkat egyetlen pdf file-ba összefűzve kell beküldeni az

imsc@vik.bme.hu

címre. Kérjük, hogy pdf konverziót úgy végezzék el, hogy a jelentkezési lapon megadott adatok szöveges formában másolhatók maradjanak.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. június 20.


IMSc Szakdolgozat-pályázat

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar az 1/2020. sz. Dékáni utasítás alapján pályázatot hirdet a szakdolgozatukat 2022 januárjában eredményesen megvédő, az IMSc programban résztvevő hallgatók számára.

A pályázat célja:

A pályázat célja IMSc pontok szerzése a BSc képzés 7. szemeszterében, szakdolgozat alapján.

A pályázat feltételei:

Pályázhatnak a kari IMSc programban a 2021/22. tanév őszi és tavaszi félévében is résztvevő hallgatók, azaz akik 2022 januárjában alapképzésen diplomát szereztek, és a 2021/22. tanév tavaszi félévében az IMSc programban megkezdik mesterképzésüket.

A pályázat elbírálása:

A pályázóknak szakdolgozatukat egy konferencián 15 perces előadásban kell ismertetniök. Az előadás megegyezhet a szakdolgozat-védésre készített prezentációval, de új előadás is készíthető. A konferenciára várhatóan 2022. január 31. – február 4. között kerül sor, a pontos időpontot később hirdetjük meg.
A pályázatokat a Kar által felkért, vezető oktatókból álló szakértő bizottság értékeli.
A pályázatokra a dolgozatok és az összefoglalók színvonala, továbbá a konferencián nyújtott teljesítmény alapján 0...100 IMSc pont kapható.

A bírálat szempontjai:

A dolgozatokat és az előadásokat a tudományos diákköri (TDK) konferencián alkalmazott szempontok szerint pontozzuk, a szakdolgozat és a TDK-dolgozat közötti különbségek értelemszerű figyelembevételével. A főbb szempontok:

 • A dolgozat szerkesztése, stílusa
 • Hivatkozások, irodalom feldolgozása
 • Tématerület fontossága, aktualitása
 • Újdonságtartalom és kontribúció
 • Technikai helyesség és színvonal
 • Az eredmények értékelése
 • A prezentáció szerkesztése, stílusa
 • Vitakészség

A pályázat tartalma:

 1. A kitöltött jelentkezési lap, amely innen letölthető.
 2. A szakdolgozat 3-4 oldal terjedelmű bővített összefoglalója (extended abstract), amely tartalmazza a kitűzött feladat és az elért eredmények tömör összefoglalását, de bemutatja a megoldás folyamatát is. Az összefoglaló ábrákat, képleteket és irodalomjegyzéket is tartalmazhat, de további anyagok csatolására nincs lehetőség. (A teljes dolgozatot a bizottság a Diplomaterv portálról tölti le, benyújtására nincs szükség.)

A pályázat benyújtása:

A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a bővített összefoglalót egyetlen pdf file-ba összefűzve kell beküldeni az

imsc@vik.bme.hu

címre.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. január 24.Pályázati felhívás a 2021-22. tanév 1. félévi "MARIA ÉS Ferenc Frimmel Ösztöndíj" elnyerésére

A Maria és Ferenc Frimmel Ösztöndíjban a BME VIK IMSc programjában résztvevő és a Kari Tanács 2021. január 19-i határozatában elfogadott, a programhoz kapcsolódó elismerési rendszer feltételeinek megfelelő hallgatók pályázhatnak.

A pályázat pontos kiírása innen letölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. október 21.


IMSc önállólabor-pályázat

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar a 3/2020. sz. Dékáni utasítás alapján pályázatot hirdet a mesterképzés Önálló laboratórium tantárgyát a 2020/21. tanév 2. félévében teljesített, az IMSc programban résztvevő hallgatók számára.

A pályázat célja:

A pályázat célja IMSc pontok szerzése az alapképzés 6. szemeszterében, önálló laboratóriumi munka alapján.

A pályázat feltételei:

Pályázhatnak a kari IMSc programban a 2020/21. tanév 2. félévében résztvevő hallgatók.

A pályázat elbírálása:

A pályázóknak önálló laboratóriumi munkájukat egy konferencián 15 perces előadásban kell ismertetniök. A konferencia várható időpontja 2021. június 28 - július 2.
A pályázatokat a Kar által felkért, vezető oktatókból álló szakértő bizottság értékeli.
A pályázatokra a dolgozatok és az összefoglalók színvonala, továbbá a konferencián nyújtott teljesítmény alapján 0...25 IMSc pont kapható.

A pályázat tartalma:

 1. A kitöltött jelentkezési lap, amely innen letölthető.
 2. Az önálló laboratóriumi dokumentáció 3-4 oldal terjedelmű bővített összefoglalója (extended abstract), amely tartalmazza a kitűzött feladat és az elért eredmények tömör összefoglalását, de bemutatja a megoldás folyamatát is. Az összefoglaló ábrákat, képleteket és irodalomjegyzéket is tartalmazhat.
 3. Az önálló laboratóriumi dokumentáció.
 4. További file-ok csatolására (programlista stb.) nincs lehetőség.

A pályázat benyújtása:

A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a dokumentációkat egyetlen pdf file-ba összefűzve kell beküldeni az

imsc@vik.bme.hu

címre. Kérjük, hogy pdf konverziót úgy végezzék el, hogy a jelentkezési lapon megadott adatok szöveges formában másolhatók maradjanak.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. június 27.Pályázati felhívás a 2020-21. tanév 2. félévi "MARIA ÉS Ferenc Frimmel Ösztöndíj" elnyerésére

A Maria és Ferenc Frimmel Ösztöndíjban a BME VIK IMSc programjában résztvevő és a Kari Tanács 2021. január 19-i határozatában elfogadott, a programhoz kapcsolódó elismerési rendszer feltételeinek megfelelő hallgatók pályázhatnak.

A pályázat pontos kiírása innen letölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. március 15.


IMSc Szakdolgozat-pályázat

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar az 1/2020. sz. Dékáni utasítás alapján pályázatot hirdet a szakdolgozatukat 2021 januárjában eredményesen megvédő, az IMSc programban résztvevő hallgatók számára.

A pályázat célja:

A pályázat célja IMSc pontok szerzése a BSc képzés 7. szemeszterében, szakdolgozat alapján.

A pályázat feltételei:

Pályázhatnak a kari IMSc programban a 2020/21. tanév őszi és tavaszi félévében is résztvevő hallgatók, azaz akik 2021 januárjában alapképzésen diplomát szereztek, és a 2020/21. tanév tavaszi félévében az IMSc programban megkezdik mesterképzésüket.

A pályázat elbírálása:

A pályázóknak szakdolgozatukat egy konferencián 15 perces előadásban kell ismertetniök. Az előadás megegyezhet a szakdolgozat-védésre készített prezentációval, de új előadás is készíthető. A konferencia időpontját később hirdetjük meg.
A pályázatokat a Kar által felkért, vezető oktatókból álló szakértő bizottság értékeli.
A pályázatokra a dolgozatok és az összefoglalók színvonala, továbbá a konferencián nyújtott teljesítmény alapján 0...150 IMSc pont kapható.

A pályázat tartalma:

 1. A kitöltött jelentkezési lap, amely innen letölthető.
 2. A szakdolgozat 3-4 oldal terjedelmű bővített összefoglalója (extended abstract), amely tartalmazza a kitűzött feladat és az elért eredmények tömör összefoglalását, de bemutatja a megoldás folyamatát is. Az összefoglaló ábrákat, képleteket és irodalomjegyzéket is tartalmazhat, de további anyagok csatolására nincs lehetőség. (A teljes dolgozatot a bizottság a Diplomaterv portálról tölti le, benyújtására nincs szükség.)

A pályázat benyújtása:

A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a bővített összefoglalót egyetlen pdf file-ba összefűzve kell beküldeni az

imsc@vik.bme.hu

címre.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. január 18.


Pályázati felhívás a 2020-21. tanévi "Ferenc és Maria Frimmel Ösztöndíj" elnyerésére

Ferenc és Maria Frimmel a hagyatékából alapot hozott létre a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) hallgatóinak támogatására, mely első alkalommal 2020. őszén teszi lehetővé pályázat meghirdetését. A „Ferenc és Maria Frimmel Ösztöndíj” célja, hogy segítse a tehetséges hallgatókat képességeik fejlesztésében, és ezzel támogassa a tanulmányokat akadályozó nehézségek leküzdését.

Az ösztöndíj időtartama, összege:

Az ösztöndíj öt hónapra szól, havi összege 20-60 eFt/hó között változhat
Ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma max. 200 fő félévenként.

Kik kaphatnak ösztöndíjat?

A BME VIK alapképzésben és mesterképzésben tanuló hallgatói, akik a 2019/20-es tanév 2. félévében  és a 2020/21-es tanév 1. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek, illetve rendelkeznek.

A pályázat beadási határideje:

2020. október 30.

A Pályázatok értékelése:

A pályázatokat elektronikus formában, az ezen a címen elérhető űrlap kitöltésével lehet beadni.
A pályázatokat bizottság rangsorolja, melynek tagjait a kar dékánja kéri fel.

 • A bizottság tagjai a kar oktatási dékánhelyettese, a kari hallgatói képviselet elnöke, a kar oktatói vagy a dékáni hivatal munkatársai közül felkért további két személy. A bizottság elnöke a dékán.
 • A bizottság döntését saját hatáskörben hozza meg, azzal szemben fellebbezéssel élni nem lehet.
 • Pályázhatnak azok a hallgatók, akik a pályázat beadását megelőző félévben legalább 24 kreditet teljesítettek.
 • A pályázónak a támogatott időszak végén egy oldalas angol nyelvű beszámolót kell készíteni, amiben összefoglalja azt, hogy milyen mértékben járult hozzá a támogatás céljai megvalósításához.
 • A pályázók a pályázat benyújtásával visszavonhatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a kar

a)    a pályázás tényét a nyertes pályázatok benyújtójának nevével együtt a Kar honlapján közzétegye,
b)    a pályázat lezárásakor benyújtott beszámolót a honlapján közzétegye, és azt a Frimmel hagyaték kezelője számára megküldje.


Budapest, 2020. október 20.

Dr. Charaf Hassan dékán sk.


IMSc önállólabor-pályázat

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar a 3/2020. sz. Dékáni utasítás alapján pályázatot hirdet a mesterképzés Önálló laboratórium tantárgyát a 2019/20. tanév 2. félévében teljesített, az IMSc programban résztvevő hallgatók számára.

A pályázat célja:

A pályázat célja IMSc pontok szerzése az alapképzés 6. szemeszterében, önálló laboratóriumi munka alapján.

A pályázat feltételei:

Pályázhatnak a kari IMSc programban a 2019/20. tanév 2. félévében résztvevő hallgatók.

A pályázat elbírálása:

A pályázóknak önálló laboratóriumi munkájukat egy konferencián 15 perces előadásban kell ismertetniök. A konferencia várható időpontja 2020. szeptember.
A pályázatokat a Kar által felkért, vezető oktatókból álló szakértő bizottság értékeli.
A pályázatokra a dolgozatok és az összefoglalók színvonala, továbbá a konferencián nyújtott teljesítmény alapján 0...25 IMSc pont kapható.

A pályázat tartalma:

 1. A kitöltött jelentkezési lap, amely innen letölthető.
 2. Az önálló laboratóriumi dokumentáció 3-4 oldal terjedelmű bővített összefoglalója (extended abstract), amely tartalmazza a kitűzött feladat és az elért eredmények tömör összefoglalását, de bemutatja a megoldás folyamatát is. Az összefoglaló ábrákat, képleteket és irodalomjegyzéket is tartalmazhat.
 3. Az önálló laboratóriumi dokumentáció.
 4. További file-ok csatolására (programlista stb.) nincs lehetőség.

A pályázat benyújtása:

A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a dokumentációkat egyetlen pdf file-ba összefűzve kell beküldeni az

imsc@vik.bme.hu

címre.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. július 3.


IMSc Szakdolgozat-pályázat

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar az 1/2020. sz. Dékáni utasítás alapján pályázatot hirdet a szakdolgozatukat 2020 januárjában eredményesen megvédő, az IMSc programban résztvevő hallgatók számára.

A pályázat célja:

A pályázat célja IMSc pontok szerzése a BSc képzés 7. szemeszterében, szakdolgozat alapján.

A pályázat feltételei:

Pályázhatnak a kari IMSc programban a 2019/20. tanév őszi és tavaszi félévében is résztvevő hallgatók, azaz akik 2020 januárjában alapképzésen diplomát szereztek, és a 2019/20. tanév tavaszi félévében az IMSc programban megkezdik mesterképzésüket.

A pályázat elbírálása:

A pályázóknak szakdolgozatukat egy konferencián 15 perces előadásban kell ismertetniök. Az előadás megegyezhet a szakdolgozat-védésre készített prezentációval, de új előadás is készíthető. A konferencia időpontját később hirdetjük meg.
A pályázatokat a Kar által felkért, vezető oktatókból álló szakértő bizottság értékeli.
A pályázatokra a dolgozatok és az összefoglalók színvonala, továbbá a konferencián nyújtott teljesítmény alapján 0...150 IMSc pont kapható.

A pályázat tartalma:

 1. A kitöltött jelentkezési lap, amely innen letölthető.
 2. A szakdolgozat 3-4 oldal terjedelmű bővített összefoglalója (extended abstract), amely tartalmazza a kitűzött feladat és az elért eredmények tömör összefoglalását, de bemutatja a megoldás folyamatát is. Az összefoglaló ábrákat, képleteket és irodalomjegyzéket is tartalmazhat, de további anyagok csatolására nincs lehetőség. (A teljes dolgozatot a bizottság a Diplomaterv portálról tölti le, benyújtására nincs szükség.)

A pályázat benyújtása:

A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a bővített összefoglalót egyetlen pdf file-ba összefűzve kell beküldeni az

imsc@vik.bme.hu

címre.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. február 12.


IMSc önállólabor-pályázat

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar az 1/2020. sz. Dékáni utasítás alapján pályázatot hirdet a mesterképzés Önálló laboratórium 1. és 2. tantárgyát a 2018/19. tanév 2. és a 2019/20. tanév 1. félévében teljesített, az IMSc programban résztvevő hallgatók számára.

A pályázat célja:

A pályázat célja IMSc pontok szerzése a mesterképzés 2. szemeszterében, önálló laboratóriumi munka alapján.

A pályázat feltételei:

Pályázhatnak a kari IMSc programban a 2018/19. tanév 2. és a 2019/20. tanév 1. félévében is résztvevő, mesterképzésük 1. és 2. félévét teljesített hallgatók.

A pályázat elbírálása:

A pályázóknak önálló laboratóriumi munkájukat egy konferencián 15 perces előadásban kell ismertetniök. A konferencia időpontját később hirdetjük meg.
A pályázatokat a Kar által felkért, vezető oktatókból álló szakértő bizottság értékeli.
A pályázatokra a dolgozatok és az összefoglalók színvonala, továbbá a konferencián nyújtott teljesítmény alapján 0...150 IMSc pont kapható.

A pályázat tartalma:

 1. A kitöltött jelentkezési lap, amely innen letölthető.
 2. Az önálló laboratóriumi dokumentáció 3-4 oldal terjedelmű bővített összefoglalója (extended abstract), amely tartalmazza a kitűzött feladat és az elért eredmények tömör összefoglalását, de bemutatja a megoldás folyamatát is. Az összefoglaló ábrákat, képleteket és irodalomjegyzéket is tartalmazhat.
 3. Az önálló laboratóriumi dokumentáció.
 4. További file-ok csatolására (programlista stb.) nincs lehetőség.

A pályázat benyújtása:

A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a dokumentációkat egyetlen pdf file-ba összefűzve kell beküldeni az

imsc@vik.bme.hu

címre.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. február 12.