Visszajelzések


Az alábbi idézetek hallgatóktól érkezett visszajelzések részletei. Jelentős részük az első központi felmérésre (2018. március) adott hallgatói válaszokból került kiemelésre (konkrét tantárgyak és oktatók nevének említése nélkül). A kérdőiv többek között a következő kérdésekre kereste az IMSc hallgatók véleményét:

  1. Az előzetes várakozásaihoz képest hogyan ítéli meg az IMSc programot?
  2. Mennyire elégedett a mentori rendszerrel? Élt-e egyáltalán a mentori rendszer lehetőségeivel?
  3. Ön mit javasol: Mit és hogyan kellene másképpen csinálni?

"Nem igazán tudtam, hogy mire lehet számítani, viszonylag kevés konkrétumot hallottam. Maga a program teljes mértékben elnyerte a tetszésemet, mindenképpen ennek keretei között tervezem folytatni a tanulmányaimat. Kifejezetten motiváló az, hogy hasonlóan érdeklődő, és "elszánt" hallgatókkal vagyok körülvéve, ez a tananyag elsajátításában is segít."


"A legeredményesebb, és leghasznosabb része az egész IMSc programnak a mentori program.  Már csak emiatt megérte jelentkezni rá. Emiatt volt lehetőségem már a 2. évben gyakorlati tapasztaltokat szereznem itt az egyetemen, úgy hogy mégse kellett hozzá ipari környezetbe mennem, hanem ezt megtehettem itt a tudományos környezetben. A tanszék támogatott minket, ... tanár úr ... PhD-s hallgató segítségével közösen segített minket."


"A program javításához a következőket javasolnám: Konkrétumokat meghatározni, hogy mire jó a program, mire jó az IMSc pont, és ezt a tanároknak diákoknak egyértelműen tudomására juttatni, hogy ne úgy beszéljenek róla mint egy nagy talány, ne nézzék le az IMSc feladatokat, és azokat akik megcsinálják őket, vagy a kurzus tagjait. Egységesíteni kellene a rendszert, minden tantárgyból megfelelő lehetőséget biztosítani a pontok szerzésére, mert jelenleg főleg a szakirányos tárgyaknál sokszor nincs is lehetőség."


"Amikor jelentkeztem a programra, nagyon ijesztőnek tűnt a négyes átlag, és nem voltam benne biztos, hogy fogom tudni teljesíteni. Az első félév után viszont világossá vált, hogy tanulással és kellő odafigyeléssel teljesíthetők a program feltételei. Örülök, hogy jelentkeztem és bekerültem a programba. A tanáraink nagyon jól tanítanak, segítőkészek. A tankörben jó a társaság, motiváljuk egymást, a seniorok és a tankörvezetőnk pedig mindig mindenben segítségünkre vannak. Összességében tehát nagyon pozitívan látom a programot."


"Azt hiszem nagyjából azt kaptam a programtól, amire számítottam: magasan képzett, segítőkész, kivételes pedagógiai képességekkel rendelkező tanároktól és jó képességű hallgatótársakkal tanulhatok. Mind a tanárok, mind a tankörtársak rengeteg motivációval és energiával töltenek el, amit elengedhetetlennek tartok az akadályok sikerrel való vételéhez. Az előző félévben személyes kudarcként éltem meg, hogy két tárgyból (..., ...) nem sikerült a várakozásaimnak megfelelően jelesre teljesítenem, csak jóra; de így legalább tisztában vagyok azzal, hogy mikre kell jobban figyelnem a következő félévekben."


"Összességében vegyes érzések alakultak ki bennem a programról: tetszik benne, hogy a jobb képességű hallgatók egymáshoz közelebb kerültek, ami ösztönzőleg hat a tanulmányok szempontjából. Ehhez hozzájárulnak az imsc pontok (és az ezek után kapható ösztöndíjak), amik megadják a motivációt arra, hogy egy-egy plusz házi feladatra rászánjuk az időt, amit egyébként lehet nem csináltunk volna meg. Ezzel szemben sokszor úgy érzem, hogy nem veszik komolyan ezt a programot, jónéhány tárgyfelelős el is feledkezik róla, és utolsó pillanatban talál ki valamit, hogy azért mégis lehessen imsc pontot gyűjteni (általában zárthelyin vagy vizsgán plusz feladat megoldásával), de igazán nem törekednek arra, hogy a mélyebb elsajátított tudás, vagy a kötelezőn felül teljesített munka feltételeit megteremtsék.

A jelenleginél több tájékoztatást vártam a program részleteiről. A záróvizsgáról régóta hallani pletykákat a hallgatók, miszerint lesz ott valami kedvezmény imsc-seknek, de konkrét dolgot senki sem tud mondani. Első félév után az imsc ösztöndíjról is úgy „értesültünk”, hogy néhányunkat meghívták az átadóra. Az ehhez hasonló, minket, a hallgatókat érintő információkról azt vártam volna, hogy valamilyen módon tájékoztatást kapunk róluk például egy kiküldött emailt formájában, vagy egy helyre összegyűjtik őket, ahol bármikor hozzá lehet férni, és nem tapasztalati úton derülnek ki.

Indulásakor többrétűbbnek vártam a programot, azt hittem, nem csak az imsc pontgyűjtésről fog szólni. Hiányolom a külső cégektől jövő ösztöndíjprogramokat, együttműködési ajánlatokat. Szó volt olyan lehetőségekről, hogy imsc-s hallgatóként könnyebben tudunk egy félévet külföldi egyetemen hallgatni. Ha vannak is ilyen lehetőségek, azokról hozzánk nem jut el semmi információ."


"Nem igazán tudtam mire számíthatok az IMSc programmal, de nem csalódtam benne. Gyakorlatokon kis csoportokban gyorsan tudunk haladni, többnyire szokott szerepelni extra anyag is, más tárgyból külön IMSc projekt feladatot írtak ki, amit párokban csinálhatunk és egy konzulens segíti a munkánkat. ...-ből egy külön felületet hoztak létre az IMSc házi feladatok kiértékelésére. A 4.0-ás átlag azonban kicsit nyomasztó számomra, mert a csoportunk azáltal, hogy minden gyakorlatunk és előadásunk együtt van elég jól összekovácsolódott és nem lenne jó kiszakadni ebből a motiváló közösségből. Ettől az egy dologtól eltekintve, nekem tetszik az IMSc program, előző félévben sikerült elnyernem a kiemelt ösztöndíjat."


"Jobban hirdetném a programot. Amennyiben valóban követelményként kívánják megtartani az emelt szintű matek/fizika érettségit, érdemes lenne a lehetőségre már az érettségire jelentkezés előtt felhívni a figyelmet. (Vagy amennyiben a valóságban nem követelmény, ne is tegyenek úgy, mintha az lenne: jelentősen csökkenti az egész komolyságát. – Véleményem szerint nem kellene, hogy az legyen: az egyetemi felvételi pontszámok maximalizálásához egyszerűen nem éri meg ezekből a tárgyakból emeltezni. Sokan (köztük jómagam is) ezért nem tesznek emelt szintű érettségit ezekből, hanem inkább informatikából, és nem azért, mert ne tudnák teljesíteni.)
Az IMSc pontversenyt mindenképp átláthatóbbá tenném. Szerintem sokkal motiválóbb, ha az ember látja, hogy hol tart a mezőnyben. A megszerzett pontoknak jelenleg ugyanis nincs súlya, nem tudja az ember semmihez sem viszonyítani, nem érzi, hogy érdemes lenne küzdeni értük."


"Én mindenképpen sikerélményként élem meg az IMSc-t, nagyon örülök, hogy csatlakoztam a programhoz. Bár az első félévekben voltak kétségeim, mivel még nagyon kiforratlan volt az egész; úgy éreztem, kísérleti alanyok vagyunk, akikkel még a vezetőség sem tudja eldönteni, hogy mit kezdjen. Ez mostanra már úgy tűnik, hogy rendeződött: kiderült, hogy mikre jók az IMSc pontok, és át lehet látni az egész rendszer működését."

"Számomra egyáltalán nem vált be a mentori rendszer. A mentorok beosztása előtt nem volt semmilyen felmérés, hogy kinek mi az érdeklődési köre, csak úgy találomra lettünk szétosztva a mentorok között. A másik tankörnél legalább a tankörvezető kitöltetett egy kérdőívet, és megpróbálta figyelembe venni mindenkinek az igényeit; nálunk ennek nyoma sem volt. Én is egy olyan mentort kaptam, akinek a szakterülete nem illik az érdeklődési körömhöz. Egyébként maga a mentor emberileg kiváló; nagyon rendes és korrekt, ennek ellenére sem sikerült egymással semmit sem kezdeni. Ő sem keresett engem egyszer sem, hogy érdeklődjön, hogy állok a tanulmányaimmal, és én sem kerestem meg őt, hogy esetleg tudna-e valamilyen szakmai jellegű feladatot adni, vagy segíteni konzulenst választani a TDK munkámhoz, mivel más a szakterülete, a teljes tanszék, ahol van, mást csinál, mint ami engem komolyabban érdekelne. Így tehát sem a kezdeti iránymutatásban, támogatásban, sem pedig a szakmai oldalról nem találtunk egymásra. Ezt nagyon sajnálom, mivel rengeteg fantáziát látok a mentor rendszerben, ha valóban személyre szabottan lenne megoldva. Sokszor álltam olyan helyzetben, hogy tanácsra lett volna szükségem, és előnyömre vált volna, ha kikérhettem volna egy tapasztaltabb személy véleményét. (Valójában most is egy ilyen helyzetben állok: a specializáció választás, és ezzel együtt egy hozzáértő és segítőkész konzulens választása.)"

"Egy évvel ezelőtt, mikor a pályaválasztási lehetőségeimet fontolgattam, pontosabban, hogy melyik egyetemi szakokra adjam be a jelentkezésemet, a BME mechatronika és villamosmérnöki szakjait helyeztem előtérbe. Végül az utóbbit választottam, mivel úgy ítéltem meg ez a szakterület áll közelebb az érdeklődési köreimhez. Ettől függetlenül azon aggódtam, hogy a mechatronika szakkal ellentétben, ahová csak korlátolt számú embert vesznek fel (így feltehetően egy jóval motiváltabb és összetartóbb közösséget alkotva), a VIK-re nagy számban bezúduló embertömegben sokkal nehezebben találnám meg a társaságomat, akik mellett motivált tudok maradni, és a megfelelésen túl inkább a maximumra törekedni. Az IMSc-program pont erre a problémára volt válasz, és egészen eddig céljának eleget is tett.
Örömmel jelenthetem ki, hogy a programban részt vevő hallgatókkal mind közeli ismeretségi kapcsolatban állok (legalábbis a villamosmérnök szakosokkal, az informatikusokkal kevés a kapcsolat) és egymást tudjuk segíteni a tanulmányaink során. A gyakorlatok ilyen kis létszám mellett kimondottan családias hangulatban telnek, amihez a gyakorlatvezetők hozzáállása is hozzájárul, kik tudják, hogy IMSc hallgatóknak tartanak órát, így ily módon is kezelnek bennünket. (Ezt általánosságban állítom, sajnos nem minden egyes gyakorlatvezetőre volt igaz.)"